A k t u á l n í   i n f o r m a c e

30.9.2022 Rozbor vody
Výsledky rozboru vzorku vody odebraného 26.9.2022 (tedy 11 dní po opravách ve vodojemu H-I a na rozvodech a po patřičné desinfekci) vyhovují ve všech parametrech pitné vodě.

NAHORU ZPĚT
28.9.2022 Podzimní otevírací doba hospody

Po
Út
St
Čt

So
Ne

Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
16:00 ÷ 22:00
16:00 ÷ 23:00
16:00 ÷ 23:00
16:00 ÷ 21:00HromVymVod - shrnutí
• Hromadná výměna vodoměrů proběhla v podstatě podle plánu. Za první víkend se vyměnilo 170 vodoměrů, během oprav 14.9.2022 se jich podařilo vyměnit 11 a vodoměry v obou vodojemech, během druhého víkendu 80 a následně se podařilo 20.9.2022 vyměnit 2 zbývající (z toho jeden v náhradním termínu za sankci 200,-- Kč) = vyměněny jsou všechny !
• I přes výzvy ke kontrole uzávěrů před vodoměrem se na to někteří "vykašlali" a závadu jsme zjistili až během výměny. Z prvního víkendu jsme opravy provedli při odstávce vodovodu (spolu s nahlášenými závadami) 14.9.2022. Závady zjištěné během druhého víkendu instalatér opravil "pod tlakem" (prostě se při výměně vykoupal) nebo až 20.9.2022 během krátkodobé odstávky vodovodu. Těm třem, co závadu nenahlásili (přičemž dva o vadě uzávěru podle jejich sdělení věděli a navíc mají vodoměr dobře přístupný ve sklepě), budeme s Vyúčtováním účtovat sankci za nevyhovující stav šachtice - neoznámený nefunkční uzávěr před vodoměrem ve výši 100,-- Kč.
• Přístupnost šachtic a jejich vyčištění bylo jak kde. Spousta členů měla šachtici čisťounkou a byla radost tam vodoměr vyměňovat. Někteří se na čištění vykašlali, přičemž drobnosti nebránící rychlé výměně vodoměru jsme řešili domluvou (ale nápravu si příležitostně zkontrolujeme - vše máme zapsáno), ale u dvou členů jsme nuceni účtovat sankci 100,-- Kč za naprosto nevyhovující stav šachtice (včetně přístupu k ní). Zároveň jim byl stanoven termín k nápravě (do 31.10.2022) a nápravu důsledně zkontrolujeme. Nedojde-li k nápravě, tak nekompromisně vypovíme Dohodu o odběru vody, protože v obou případech je to i přes předchozí upozorňování nevyhovující stav trvající více let.
• Při odstávce vodovodu 14.9.2022 jsme mimo výměny hlavních vodoměrů v obou vodojemech přebudovali připojení vodoměru a doplnili nové šoupě ve vodojemu H-I. Následně jsme opravili část šoupat v šachticích na rozvodech (v ulicích), ale část se nám nepodařilo povolit (po 35 letech jsou spoje zatvrdlé) a jejich opravu provedeme na jaře 2023 při příští odstávce dodávky vody (doufejme nebude celý den lejt jako 14.9.2022). Následovaly opravy nahlášených závad na přípojkách, jejichž opravu je možné udělat jen při odstávce vodojemů (vzhledem k počasí se nám zrovna moc nedařilo dodržet plánované časy, ale nakonec jsme opravili všechny nahlášené závady na přípojkách). Celkem nám všechny opravy trvaly 12,5 hodiny.
• Nyní nás čeká dokončit vše administrativně - Vyúčtování 2022 (v rozeslání v lednu 2023) již máme zhruba zpracované a hlášení pro stát tak můžeme odeslat v termínu. Vyúčtování celé akce provedeme po obdržení všech faktur a s výsledky vás seznámíme (zatím se zdá, že se nikde moc neodchylujeme od finančního plánu na HromVymVod).
Všem členům děkujeme za spolupráci a za pochopení, když jsme nestíhali orientační časy (na ty, co se někdy až nepříjemně rozčilovali, se nezlobíme).

NAHORU ZPĚT
29.09.2009 Něco tu bylo a už není
Ano. A je to logické. Na této stránce najdete jen aktuální (a tedy i v den poslední změny stránky platné) informace.
• Vše staré (již neplatné a neaktuální) je odtud smazáno (v archivu je samozřejmě zachováno a pokud by bylo nutno, můžete si vyžádat stav této stránky ke dni ...). Staré informace jsou mazány jen při zveřejňování nových aktualit, aby případné informační služby neinformovaly zbytečně o změnách.
• Informace s trvalou platností se objeví (hned nebo časem) na stránce Informace.


NAHORU ZPĚT


20.9.2009    © MacFig