A k t u á l n í   i n f o r m a c e

3.6.2021 Předsezónní savování vodojemů
V neděli 6.6.2021 v odpoledních hodinách proběhne předsezónní desinfekce vodojemů vyšší dávkou desinfekce (Sava).
POZOR - voda bude cítit chlórem a bude bez převaření nebezpečná pro zvířata (rybičky v jezírkách, psy, kočky, křečky, …).
Jen pro pořádek připomínáme - voda není pitná - jedná se o vodu užitkovou, kterou není možné používat k přímé konzumaci (pití), vaření, mytí a ani k zálivce zeleniny, rovněž se nedoporučuje její užití k plnění bazénů bez chemického ošetření, apod..


NAHORU ZPĚT
28.5.2021 Kácení máje v rámci Dětského dne na Plácku 5.6.2021

Zahrádka hospody Na Plácku otevřena Čt ÷ Ne 16:30 ÷ 22:00

NAHORU ZPĚT
19.5.2021 Prodej jablek 22.5. a 5.6.2021 naproti OÚ Zdiby.><BR><BR>
	</TD>
	<TD WIDTH=
NAHORU ZPĚT
18.5.2021 Zahrádka hospody Na Plácku

Zahrádka hospody Na Plácku otevřena Čt ÷ Ne 16:30 ÷ 22:00
Pravidla posezení na zahrádce.
Doplnění:
• Obsluha v hospodě nebude (nesmí) písemná potvrzení kontrolovat - to přísluší "hygieně", Policii ČR a Obecní policii. Za písemné se považují doklady v listinné podobě ("na papíře") i v elektronické podobě (e-mail, SMS, sken, datová zpráva).
• PCR test nesmí být starší 7 dnů a antigenní test nesmí být starší 72 hodin !

Takže je nejvyšší čas vyrazit na zahrádku:Autobusy
• Vzhledem k tomu, že se snad již stabilizovaly jízdní řády autobusů z Kobylis, tak je obnoven na titulní straně našeho webu odkaz na jízdní řád.
• Jízdní řády PID 774 (autobusová linka Holosmetky <-> Zdiby <-> Brnky = dříve HoBr) najdete níže u data 17.11.2020.


Pingpong
• Na betonové ploše před Domkem (nahoře nad hospodou) byl instalován ZO ČZS Holosmetky zakoupený venkovní pingpongový stůl.


• Byť se jedná o odolnou verzi stolu, tak doufáme, že jej budou všichni šetřit, aby vydržel pokud možno mnoho let.
• Pingpongový stůl je tak k dispozici k turnajům nebo i jen rekreačnímu zapinkání všem. Každý si však musí přinést vlastní pálky a míčky (síťka je kovová a trvale instalovaná).


Kompostéry
• Obec Zdiby zajistila pro trvale bydlící velkoobjemové (1 400 l) plastové kompostéry.

• Ty jsou poskytovány především těm, kteří o ně v rámci průzkumu projevili zájem, ale Obec jich "preventivně" zajistila více a může je tak poskytnout i několika dalším zájemcům.
• Kompostéry Obec smluvně zapůjčí zájemcům za dobu 5 let a pak se stanou majetkem zájemce.
• Zájemci se mohou písemně hlásit na e-mailu eva.slezakova@obeczdiby.cz - třeba budou ještě k dispozici.


NAHORU ZPĚT
29.12.2020 Jaký byl rok 2020 srážkově?
• Rok 2020 byl srážkově nadprůměrný (jak srážkami dešťovými a sněhovými, tak srážkami ze mzdy nebo platu).
• Pokud jde o srážky dešťové a sněhové, tak v případě, že do konce roku nenaprší/nenasněží ještě 16 mm, tak bude druhým "nejmokřejším" rokem od roku 1988. Tedy od roku, kdy jsou na pozemku k.ú. Brnky p.č. 50/9 (přesné GPS souřadnice: 50° 9' 39,514" N, 14° 24' 32,406" E = u předsedy na zahradě) srážky pravidelně měřeny. Do 29.12. v roce 2020 napršelo/nasněžilo 690,5 mm.
• Zatím za dobu měření byl nejdeštivější rok 2010, kdy napršelo/nasněžilo 706,5 mm. Podobné srážky jako v roce 2020 byly i v letech 1988 (680,5 mm), 2001 (685 mm) a 2002 (686,5 mm).
• Průměrné roční srážky za těch 32 let měření jsou 516 mm.
• Pro úplnost - nejsušším rokem byl rok 2003, kdy napršelo/nasněžilo jen 301,5 mm.


NAHORU ZPĚT
17.11.2020 HoBr se mění na autobus PID linky 774 !!
Od pondělí 16.11.2020 je autobusová linka Holosmetky - Zdiby - Brnky (HoBr) provozována pod hlavičkou PID jako linka číslo 774.

Trasa autobusové linky PID 774

Linka je nyní v provozu v přepravních špičkách pracovních dnů tak, aby byla zajištěna návaznost (přestup v zastávce Přemyšlení) na vybrané spoje linek 371 a 374 (z a do Kobylis), které jsou nyní v tzv. "prázdninovém provozu".

Jízdní řád autobusové linky PID 774 s vyznačením přestupů na vybrané spoje linek 371 a 374.

Jízdné je stejné jako na ostatních autobusových linkách PID - buďto na jednorázové nebo předplatní jízdenky. Celá trasa se nacházejí v tarifním pásmu 1, takže při místních cestách do 15 minut, stačí základní jízdenka za 12 Kč (zlevněná pro děti a studenty od 6 do 26 let i pro seniory od 65 do 70 let za 3 Kč). Děti do 6 let a senioři nad 70 let cestují zdarma. Jednorázové jízdenky je možné zakoupit buď u řidiče autobusu hotově nebo platební kartou a také pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Pokud by čas do 15 minut nestačil (například při přestupu na jiný autobus), pak stojí jízdenka na půl hodiny 18 Kč (zlevněná za 4 Kč) nebo na hodinu 24 Kč (zlevněná za 6 Kč). Měsíční kupon na 1 vnější pásmo stojí 300 Kč, čtvrtletní 760 Kč a roční 3010 Kč (zlevněná pak stojí 75 Kč na měsíc, 190 Kč na čtvrt roku a 752 Kč na rok).
Při cestě do Kobylis (k metru) je nutné počítat s pásmovou platností a je nutné mít jízdenku za 18 Kč (zlevněná za 4 Kč) a pokud chcete pokračovat dál po Praze metrem, tramvají nebo městským autobusem, pak je cena jízdenky 40 Kč. Tato ve zlevněné variantě není, protože na území Prahy platí jiný rozsah slev pro děti, studenty i seniory - po Praze mohou jezdit děti do 15 let a senioři od 65 let bezplatně - musí se však prokázat příslušnou průkazkou - pro cestu do Prahy si tedy musí dokoupit jen jízdenku na 1. vnější pásmo (zleněná za 3 Kč).


NAHORU ZPĚT
29.09.2009 Něco tu bylo a už není
Ano. A je to logické. Na této stránce najdete jen aktuální (a tedy i v den poslední změny stránky platné) informace.
• Vše staré (již neplatné a neaktuální) je odtud smazáno (v archivu je samozřejmě zachováno a pokud by bylo nutno, můžete si vyžádat stav této stránky ke dni ...). Staré informace jsou mazány jen při zveřejňování nových aktualit, aby případné informační služby neinformovaly zbytečně o změnách.
• Informace s trvalou platností se objeví (hned nebo časem) na stránce Informace (a odtud jsou (po době ne kratší, než 14 dní) smazány).


NAHORU ZPĚT


20.9.2009    © MacFig