A k t u á l n í   i n f o r m a c e

11.1.2020 Vyúčtování 2019

Ve dnech 1.÷8.1.2020 byla předána do ruky, roznesena do schránek na Holosmetkách a rozeslána poštou všechna Vyúčtování 2019 a obvykle zárověň rozesílané materiály.

Všem členům tak je rozesíláno/předáváno:

Vyúčtování 2019 (vzor),
• formulář Přehled osobních údajů zpracovávaných ZO ČZS Holosmetky (vzor) a obdobný formulář pro člena Vodovod Holosmetky. z.s. (související informace a návod, co s tím je uveden v Informacích pro členy),
Informace pro členy (ke zpracovávání osobních údajů s návodem co s Přehledy, k TKO, poplatkům za psy, k BIOodpadům, nebezpečným a velkoobjemovým odpadům, k dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí) a k odečtům stavů vodoměrů v roce 2020),
Pozvánka na pro oba spolky společnou členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 4.4.2020 od 10:00 v prostorech hospody Na Plácku na Holosmetkách (Na Pěkné vyhlídce 567, 250 66 Zdiby; GPS: 50,161576 / 14,409657),
• brožura Rukověť zahrádkáře ("dárek" od Českého zahrádkářského svazu).
Pokud někdo zásilku neobdrží do 31.1.2020 nebo ji (např. před úhradou Vyúčtování 2019) ztratí (založí, aby na ni nezapomněl :-) ), tak nám napiště e-mail na email@holosmetky.cz a určitě to nějak dořešíme.
Pokud by někdo chtěl reklamovat Vyúčtování 2019, tak musí postupovat podle návodu dole na Vyúčtování 2019, ale doporučujeme volit e-mailovou nebo písemnou reklamaci.

UPOZORNĚNÍ: Hotovostní platby Vyúčtování pokladníkovi nejsou vzhledem k EET od 1.1.2018 přijímány. Zajistěte úhradu VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2019 převodem z Vašeho účtu nebo hotovým složením peněz na přepážce České spořitelny nebo poštovní poukázkou.

K dnešnímu dni má Vyúčtování 2019 uhrazeno již 24,8 % plátců a uhrazeno bylo 19,2 % z celkově vyúčtovaných částek.

Pokud někdo na "Přehledech osobních údajů zpracovávaných ..." sice vyplní další osobní údaje a mezi nimi e-mail, ale neuvede, že chce zasílat Infomejly, tak nemůže očekávat, že by je v budoucnu dostával :-).

Pokud souhlasíte s poskytnutím osobních údajů jiným subjektům v mimořádných případech, tak musíte vyplnit NE. Věta zní "Vyloučení poskytnutí ..." a pokud uvedete ANO, tak prostě vylučujete poskytnutí a i "kdyby hořelo", tak osobní údaje nikomu neposkytneme.

NAHORU ZPĚT
14.12.2019 Hospoda

Do odvolání zavřeno !

II. Sněm ČZS

• Ve dnech 23. a 24.11.2019 se konal II. Sněm ČZS.
• Prahu-východ na sněmu zastupoval Ing. Zbyněk Smetana (náš předseda). Nikdo jiný nebyl ze zvolených asi 30 delegátu územní konference Praha-východ (z každé základní organizace byl na územní konferenci zvolen za každých načatých 100 členů základní organizace jeden delegát) ochoten se sněmu zúčastnit.
• Na programu byly zprávy o činnosti za posledních 5 let (od I. Sněmu), plány činnosti na další období, schválení nových Stanov a nového Jednacího a volebního řádu (texty zatím nejsou zveřejněny na https://www.zahradkari.cz), volba vedení ČZS a členů Republikové rady ČZS a diskuze točící se hlavně okolo tzv. "zahrádkářského zákona" (ten se nás v podstatě netýká, protože nemáme pozemky pronajaté od státu na zahrádkářskou osadu).
• Jednání sněmu navštívil předseda vlády Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová, zejména kvůli tzv. "zahrádkářskému zákonu".
• Do Republikové rady se volí z každého územního sdružení jeden zástupce a za Prahu-východ byl zvolen do Republikové rady Ing. Zbyněk Smetana (náš předseda).

Členský příspěvek od roku 2020

• Výše členského příspěvku a jeho rozdělení pro organizační složky Svazu je vždy stanovena rozhodnutím Republikové rady.
• Od roku 2020 byl členský příspěvek zvýšen na 150 Kč za rok. Tato částka se dělí pro organizační složky následovně:
     50 Kč zůstává k dispozici základní organizaci v níž je člen registrován,
     40 Kč je určeno na činnost příslušného územního sdružení, pod které ZO spadá,
     37 Kč je určeno na provoz Ústředí ČZS,
       7 Kč je určeno do fondu rozvoje,
       1 Kč je určena do rizikového fondu (na hrazení nepředvídatelných událostí např. škod po povodních)
     15 Kč je určeno do fondu aktivity územního sdružení (bude rozděleno na jednotlivá územní sdružení dle prokázané činnosti).

Okénko pro pamětníky

Čestný závazek na počest konání XVI. sjezdu KSČ.
Pozvánka na výroční členskou schůzi 1983.
NAHORU ZPĚT
19.11.2019 DŮRAZNÉ UPOZORNĚNÍ
• Opakovaně připomínáme zákonnou povinnost odstraňovat (v době vegetačního klidu) vlastní porosty zasahující přes ploty do komunikací níže jak 3 m. Mnohde již nemohou procházet ani chodci a za škody na vozidlech způsobených takto přesahujícími porosty nesete plnou odpovědnost (a pojišťovna to nezaplatí i kdybyste měli tzv. "pojistku na blbost").
• Rovněž připomínáme povinnost vlastníků porostů odstranit jehličnany a další dřeviny napadené škůdci (zejména kůrovcem) a chorobami (zejména prosychajících jalovců s výrazným napadením rzí hrušňovou).


Okénko pro pamětníky

Kopání výtlaku od studně - leden 1960.
Kopání výtlaku od studně (leden 1960) - foto vpravo odpředu př. Kotlín, Kašpar a Zika

Betonáž nádrže vodojemu - ± 1962.
Betonáž nádrže vodojemu (přibližně 1962)

Výměna čerpadla ve studni - ± 1970.
Výměna čerpadla ve studni (přibližně 1970)

Dočasné odběrní místo vody
Dočasné odběrní místo vody "pod smetištěm" během výstavby vodovodu H-III (přibližně 1970)

• Pokud by někdo byl schopen určit přesněji datum pořízení fotografií a/nebo by identifikoval osoby na fotografiích (případně vlastníka bandasky na vodu na vozíku :-)), tak nechť se nám ozve na email@holosmetky.cz, abychom mohli fotografie v archivu správně popsat.
• Vlastníky dalších historických fotografií z výstavby vodovodu prosíme o jejich poskytnutí do archivu (případně zapůjčení ke zhotovení kopií) a pro zveřejnění v "Okénku pro pamětníky".

Děkujeme


NAHORU ZPĚT
3.11.2019 Zazimování pískoviště
• V rámci brigády na předzimní úklid Plácku (2.11.2019 - všem zúčastněným děkujeme) byl vyvezen písek z dětského pískoviště, pískoviště bylo vydesinfikováno a uzavřeno ("zadrátováním" vrátek) na zimu.
• Prosíme, v žádném případě do uzavřeného prostoru pískoviště nevstupujte:

Nevstupovat do prostoru pískoviště. Dne 2.11.2019 bylo vydesinfikováno přípravkem s ochrannou lhůtou 42 dní.
• Na jaře bude pískoviště vyčištěno, pro jistotu ještě opláchnuto a bude navezen nový písek.

NAHORU ZPĚT
29.09.2009 Něco tu bylo a už není
Ano. A je to logické. Na této stránce najdete jen aktuální (a tedy i v den poslední změny stránky platné) informace.
• Vše staré (již neplatné a neaktuální) je odtud smazáno (v archivu je samozřejmě zachováno a pokud by bylo nutno, můžete si vyžádat stav této stránky ke dni ...). Staré informace jsou mazány jen při zveřejňování nových aktualit, aby případné informační služby neinformovaly zbytečně o změnách.
• Informace s trvalou platností se objeví (hned nebo časem) na stránce Informace (a odtud jsou (po době ne kratší, než 14 dní) smazány).


NAHORU ZPĚT


20.9.2009    © MacFig