A k t u á l n í   i n f o r m a c e

25.3.2023 Rozbor vody
• Podle výsledků rozboru vzorku vody odebraného 13.3.2023 voda nevyhovuje v jednom hodnoceném parametru hygienickým požadavkům na pitnou vodu podle Vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění, ale nevyhovění je tak malé, že jej mohla způsobit chyba odběru případně samotné odběrové místo.
• Podle stanoviska správce vodovodu není do čištění vodojemů v květnu potřeba činit žádná mimořádná opatření mimo provedení jednoho udržovacího savování.


Stav úhrad Vyúčtování 2022
• K 25.3.2023 9:00 již uhradilo své Vyúčtování 2022 90,1 % plátců (245 plátců) a uhrazeno je 85,8 % vyúčtovaných částek.
• Zbývá tedy 27 dosud neuhrazených Vyúčtování.
• Splatnost je za:      
Pozdní platby nebudeme tolerovat ani o den. Zkrátka nebude-li platba ke dni splatnosti (31.3.2023) na účtu, budeme automaticky účtovat v souladu s bodem 4.4.6 Usnesení z 2.4.2022 za pozdní platbu sankční poplatek 500,-- Kč, v případě písemné urgence sankční poplatek 200,-- Kč za každou písemnou urgenci (nejdříve týden po splatnosti a nejvýše jedenkrát za každých 14 dní). K tomu začne nabíhat zákonný úrok z prodlení, který je nyní 15,0 % !
• V příštím týdnu těm, co nebudou mít ještě uhrazeno, zašleme adresné připomenutí, aby nezapomněli. Nebude to tedy ještě žádná urgence, jen připomenutí, protože víme, že mnozí mají nastaven příkaz k úhradě na těsně před splatností. Urgence budeme rozesílat až po termínu splatnosti (viz výše) a rovnou se sankcemi (viz výše).


Zimní členská schůze - JIŽ ZA TÝDEN


Pro urychlení projednávání některých bodů schůze se můžete dopředu podívat na některé písemně zpracované materiály:
Vyúčtování připojení "Skalkařů" na vodovod VH,
Vyúčtování hromadné výměny vodoměrů 2022 (HromVymVod),
Zpráva Kontrolní komise,
Plnění rozpočtu 2022,
Přehled o majetku a závazcích a Přehled o příjmech a výdajích (přílohy k již podanému Přiznání k dani z příjmu právnických osob = účetní závěrka ve zkrácené podobě pro zveřejnění ve spolkovém rejstříku),
návrh Usnesení (v bodě 2.2 obsahuje i rozpočet na rok 2023).

Zahájení sezóny na Plácku - PŘÍŠTÍ NEDĚLINAHORU ZPĚT
5.3.2023 Stav potvrzování Přehledu zpracovávaných osobních údajů
• Přehled zpracovávaných osobních údajů (PZOÚ) potvrdili letos členové pro 112 variabilních symbolů (+ někteří už dokonce 2x :-) ).
• Vymazání dalších osobních údajů z evidence a ukončení zasílání Infomejlů do konce roku 2023 hrozí bez potvrzení PZOÚ u 9 v.s., ale naštěstí až po 1.7.2023, takže to mohou ještě stihnout. Každý člen se každoročním potvrzováním PZOÚ takové možnosti může vyhnout.
• Závěrem upozorňujeme, že vícenásobní členové (členové s více přípojkami, tj. ti, co mají více variabilních symbolů) nesmí zapomenout potvrdit Přehled zpracovávaných osobních údajů za každou přípojku (pozemek) zvlášť.


NAHORU ZPĚT
2.1.2023 Vyúčtování 2022, Přehled zpracovávaných osobních údajů a Informace pro členy a hosty
• Na přivítanou do roku 2023 jsme hned po půlnoci rozeslali v samostatných mejlech členům s evidovaným e-mailem Vyúčtování 2022 (celkem 258 mejlů), Přehled zpracovávaných osobních údajů (PZOÚ, celkem 256 mejlů)) a obligátní Informaci pro členy a hosty (celkem 240 mejlů). U Vyúčtování 2022 máme potvrzeno, že mimo jednoho byla všechna doručena.
• Vícenásobní členové (členové s více přípojkami) dostali Vyúčtování 2022 a PZOÚ za každou přípojku (pozemek) zvlášť, a tak nesmí zapomenout nejen zaplatit všechna obdržená vyúčtování, ale potvrdit každý PZOÚ zvlášť.
• Členům bez evidovaného e-mailu byla Vyúčtování 2022, PZOÚ a Info pro členy a hosty zaslána dnes (2.1.2023) poštou (celkem 15 dopisů).
• Potěšující je, že hned po rozeslání mejlů přišly první platby na účet (ono je to asi opravdu pomocí toho QR kódu pro mnohé jednodušší a hlavně na to nezapomenou) a první potvrzení PZOÚ (asi je taky odpovědní "pseudotlačítko" v mejlu pohodlnější). Díky všem, co reagovali obratem.


NAHORU ZPĚT
18.12.2022 Vyšší spotřeba vody
• Jak jsem již avizovali 4.12.2022, tak máme podezření na únik vody v rozvodech na H-I.
• Za mrazů nebývá únik tohoto rozsahu na povrchu viditelný, ale při oblevě se občas pozná únik podle dřívějšího roztátí sněhu nebo promočených ploch v okolí úniku.
• Prosíme tedy i nadále všechny odběratele, aby sledovali své okolí a jakákoliv podezření na únik vody nám hlásili na vodovod@holosmetky.cz nebo správci vodovodu na telefon 737 864 584 nebo jakýmkoliv jiným způsobem.
Děkujeme


Vyúčtování 2022 a Přehled zpracovávaných osobních údajů
• Po více jak roce příprav dostanou členové s evidovaným e-mailem Vyúčtování 2022 a Přehled zpracovávaných osobních údajů (PZOÚ) e-mailem.
• Rozesílat je budeme v samostatných mejlech hned začátkem ledna 2023.
• Dalším mejlem pak dostanou členové obligátní Informaci pro členy a hosty.
• Očekávejte tedy nejméně 3 mejly.
• Členům bez evidovaného e-mailu budou Vyúčtování 2022, PZOÚ a Info pro členy zaslány poštou (v souladu s bodem 2.2 Usnesením z Letní členské schůze budou tito členové ve Vyúčtování 2022 hradit poštovné ve výši 200,--Kč/rok, což v současných cenách pokryje náklady na zaslání 3÷4 obyčejných dopisů za rok).


NAHORU ZPĚT
4.12.2022 Vyšší spotřeba vody
• Při pravidelných 14-denních odečtech spotřeby vody ve vodojemech jsme zjistili, že za poslední dva měsíce je spotřeba vody vyšší o asi 40 % oproti průměrné spotřebě za poslední tři roky ve stejném období.
• Vyšší spotřeba může být zapříčiněna jednat tím, že zde bydlí stále více lidí trvale, a tím se stírá sezónnost spotřeby vody, ale může být také nějakým únikem.
• Prosíme všechny odběratele, abyste si zkontrolovali možnost úniku na Vaší přípojce a abyste sledovali své okolí, zda někde neuvidíte promočenou zem nebo neuslyšíte "šumění" unikající vody. Pokud byste něco takového zjistili, tak nám to prosím nahlaste na vodovod@holosmetky.cz nebo správci vodovodu na telefon 737 864 584 nebo jakýmkoliv jiným způsobem.
Děkujeme


NAHORU ZPĚT
28.9.2022 Podzimní otevírací doba hospody

Po
Út
St
Čt

So
Ne

Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
16:00 ÷ 22:00
16:00 ÷ 23:00
16:00 ÷ 23:00
16:00 ÷ 21:00NAHORU ZPĚT
29.09.2009 Něco tu bylo a už není
Ano. A je to logické. Na této stránce najdete jen aktuální (a tedy i v den poslední změny stránky platné) informace.
• Vše staré (již neplatné a neaktuální) je odtud smazáno (v archivu je samozřejmě zachováno a pokud by bylo nutno, můžete si vyžádat stav této stránky ke dni ...). Staré informace jsou mazány jen při zveřejňování nových aktualit, aby případné informační služby neinformovaly zbytečně o změnách.
• Informace s trvalou platností se objeví (hned nebo časem) na stránce Informace.


NAHORU ZPĚT


20.9.2009    © MacFig