A k t u á l n í   i n f o r m a c e

13.9.2020 Mimořádná odstávka vody H-I v úterý 15.9.2020
• Z důvodu naléhavé opravy hlavních ventilů na rozvodné síti bude v úterý 15.9.2020 okolo 6. hodiny zastavena dodávka vody do rozvodné sítě H-I. Jedná se o opravu hlavních ventilů, takže není možné uzavřít jen některé úseky.
• Opravy budou prováděny v odpoledních hodinách v ulicích Na výhledu, U skalky a U vodojemu, ale je zapotřebí mít rozvody bez tlaku a pokud možno prázdné. Lze tak předpokládat, že voda dojde během dopoledne.
Obnovení dodávky vody předpokládáme okolo 19. hodiny.

Odečty stavu vodoměrů - JIŽ PŘÍŠTÍ VÍKEND
Odečty stavu vodoměrů 19.÷20.9.2020

• Tak jak bylo odsouhlaseno na Zimní členské schůzi, budou odečty prováděny jen v jednom termínu.
• Pokud tento termín někomu nevyhovuje, může požádat o odečet v náhradním termínu, ale vzhledem ke zpřísňování pravidel pro zpracování podkladů pro ohlašování údajů do státního systému hlášení údajů o čerpání podzemní vody a o její spotřebě (fakturaci spotřebitelům) musí všechny odečty proběhnout v době od 12. do 27.9.2020.
• Pokud si někdo při odečtech v roce 2019 dělal tzv. samoodečet, tak letos musíme provést odečet my (samoodečet je přípustný nejvýše jednou za dva roky).
• V případě, že by se u někoho nepodařilo odečet provést v uvedené době, budeme nuceni provést kvalifikovaný odhad spotřeby (údaje pro výkaz prostě musíme mít), ale v souladu s bodem 3.2.3.2 Vodovodního řádu budeme nuceni odstoupit od Dohody o odběru vody pro neplnění povinností (a následně bychom museli přestat dodávat vodu).

30.8.2020 Autobusy
Provoz autobusů PID (371 + 374 + 958) se v úseku Kobylisy ÷ Přemyšlení a Přemyšlení ÷ Kobylisy vrací do stavu před prázdninami. Viz http://www.brnky.cz/busy.htm.
Autobusy HOBR EXPRESS od 1. září 2020 (převzato z webu Obce Zdiby):
S nadcházejícím novým školním rokem 2020/2021 dochází ke změně autobusové linky Holosmetky – Brnky (HOBR). Změna se týká nejen trasy autobusu, ale také časů nastavených v jízdním řádu. Nově dochází k posílení spojů na 2 spoje ráno a 3 spoje odpoledne tak, aby autobus mohli využívat také starší školáci, kteří se vrací z pražských škol či kroužků v odpoledních hodinách. Tyto změny jsou postupným přechodem ke spuštění provozu MHD v obci Zdiby, které by mělo následovat.
Plánovaná MHD by měla přinést další rozšíření spojů a tím významně zlepšit dopravní obslužnost v rámci obce. Současně přinese obyvatelům možnost upřednostnit používání hromadné dopravy před dopravou individuální. Se spuštěním MHD v rámci obce je spojeno, a to již nyní, zrušení jízdy „obecního“ autobusu, jakož i následně nově zřízeného autobusu v rámci MHD obce do Prahy, a to jak z důvodu zajištěné obslužnosti existujícími linkami příměstských autobusů, tak také z důvodu připravované větší čestnosti „obecních spojů“ MHD a tím i nezbytné koordinace spojů s MHD v rámci hlavního města Prahy.
Trasa autobusu doznala v rámci obce pouze dílčích úprav, které vyplynuly z projednání s Dopravním inspektorátem Policie ČR z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Autobusové zastávky jsou v rámci povolovacího procesu řešeny zatím jako zastávky provizorní, přičemž po dokončení projekčních a dalších přípravných prací a zajištění finančních prostředků budou nahrazeny standardními zastávkami a přístřešky.

     HOBR - jízdní řád od 1.9.2020            HOBR - trasy od 1.9.2020

Na smyčce u vodojemu neparkujte, i když tam není žádná dopravní značka (!), a to i v časech mimo jízdní řád. Autobus by mohl při otáčení poškodit vaše vozidlo nebo na delší dobu (do odtažení vašeho nevhodně zaparkovaného vozidla) zablokovat průjezd všech vozidel.


NAHORU ZPĚT
5.8.2020 Informace o odstávkách elektřiny
Od 31.12.2020 informace o odstávkách elektřiny už jen do e-mailu nebo on-line = už žádná papírová oznámení v místě !

NAHORU ZPĚT
29.09.2009 Něco tu bylo a už není
Ano. A je to logické. Na této stránce najdete jen aktuální (a tedy i v den poslední změny stránky platné) informace.
• Vše staré (již neplatné a neaktuální) je odtud smazáno (v archivu je samozřejmě zachováno a pokud by bylo nutno, můžete si vyžádat stav této stránky ke dni ...). Staré informace jsou mazány jen při zveřejňování nových aktualit, aby případné informační služby neinformovaly zbytečně o změnách.
• Informace s trvalou platností se objeví (hned nebo časem) na stránce Informace (a odtud jsou (po době ne kratší, než 14 dní) smazány).


NAHORU ZPĚT


20.9.2009    © MacFig