A k t u á l n í   i n f o r m a c e

22.1.2022 Stav úhrad Vyúčtování 2021
• K 21.1.2022 již uhradilo své Vyúčtování 2021 50,0 % plátců, což představuje 41,8 % vyúčtovaných částek.
• Je to zas k tomuto datu o pár procent více, než vloni. I malé procento nás těší, protože nás vůbec netěší účtovat sankce za pozdní platby, za písemné urgence, zákonné úroky z prodlení a "hříšníkům" vše dokola každoročně vysvětlovat.
• Samozřejmě - do splatnosti (31.3.2022) zbývá mnoho času (68 dní), ale proč čekat a riskovat sankce při pozapomenutí (500,-- Kč za pozdní platbu + případně i 200,-- Kč za písemnou urgenci + úroky z prodlení).
• Mimochodem, letos stouply úroky z vkladů na účtu i úroky z prodlení, ale oproti dřívějšku jsou většinou úroky na běžných vkladech nižší, než úroky z prodlení.
• Pro platbu můžete využít personifikovaný (s v.s. a částkou) QR kód uvedený na Vašem Vyúčtování 2021 - ve Vašem internetovém bankovnictví v mobilu stačí QR kód načíst (vyfotit), zkontrolovat údaje a potvrdit platbu - nic tedy není nutné přepisovat a snažší způsob platby snad ani neexistuje.


NAHORU
15.1.2022 Vyúčtování 2021
Ve dnech 1.÷3.1.2021 byla předána do ruky, roznesena do schránek na Holosmetkách a rozeslána poštou většina Vyúčtování 2021 a obvykle zároveň rozesílaných materiálů.

Všem členům je tak předáno/zasláno:
Vyúčtování 2021 (vzor) - Vyúčtování obsahuje nově QR kód pro usnadnění platby,
• formulář Přehled osobních údajů zpracovávaných Vodovod Holosmetky. z.s. (související informace a návod, co s tím je uveden v Informacích pro členy),
Informace pro členy (k členské schůzi, ke zpracovávání osobních údajů s návodem co s Přehledem (čtěte pečlivě a hlavně dodržte pokyny !), k TKO (poplatek je v roce 2022 zvýšen na 800,-- Kč !), k BIOodpadům, nebezpečným a velkoobjemovým odpadům, k dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí) a k odečtům stavů vodoměrů spojených s hromadnou výměnou vodoměrů v roce 2022),
Pozvánka na Zimní členskou schůzi (ZČS), která je, dáli CoViD, zatím plánována na sobotu 2.4.2022 od 10:00 v prostorech hospody Na Plácku na Holosmetkách (Na Pěkné vyhlídce 567, 250 66 Zdiby; GPS: 50,161576 / 14,409657).

Pokud někdo zásilku neobdrží do 31.1.2022 nebo ji (např. před úhradou Vyúčtování 2021) zase ztratí (založí, aby na ni nezapomněl :-) ), tak nám napište e-mail na email@holosmetky.cz a určitě to nějak dořešíme.
Pokud by někdo chtěl reklamovat Vyúčtování 2021, tak musí postupovat podle návodu dole na Vyúčtování 2021, ale doporučujeme volit e-mailovou nebo písemnou reklamaci.

UPOZORNĚNÍ:
• Pro zapomnětlivce - hotovostní platby Vyúčtování pokladníkovi nejsou vzhledem k EET již od 1.1.2018 přijímány.
• Zajistěte úhradu Vyúčtování za rok 2021 převodem z Vašeho účtu nebo hotovým složením peněz na přepážce České spořitelny nebo poštovní poukázkou včas - nejlépe hned (37 % členů tak již učinilo během 14 dní).

Pokud někdo na "Přehledu osobních údajů" sice vyplní další osobní údaje a mezi nimi e-mail, ale neuvede, že chce zasílat Infomejly, tak nemůže očekávat, že by je v budoucnu dostával :-). Od letoška již nebudeme nikoho upozorňovat, že mu končí souhlas se zasíláním Infomejlů. Při neobnovení souhlasu během 30 měsíců, budou další kontaktní údaje vymazány a už nebudou informace (upozornění na splatnost Vyúčtování, na konání členských schůzí, odstávky vody, odečty vodoměrů apod.) zasílány e-mailem a budou takovým členům dostupné jen na vývěskách na Holosmetkách.

Pokud nesouhlasíte s poskytnutím osobních údajů jiným subjektům (hasiči, policie apod.) v mimořádných případech, tak na "Přehledu osobních údajů" vyplňte ANO. Věta zní "Zakazuji poskytnutí ..." a pokud uvedete ANO, tak prostě vylučujete poskytnutí a i "kdyby hořelo", tak osobní údaje nikomu neposkytneme. Pokud vyplníte NE, tak to samozřejmě neznamená, že bychom kontaktní údaje poskytli kdekomu - bez Vašeho souhlasu je, např. sousedům, neposkytneme.

Zdražení vodného
• Na Zimní členské schůzi (2.4.2022) bude předložen ke schválení návrh na zvýšení poplatku za odebranou vodu (vodného) z 20,-- Kč/m3 na předběžně 25,-- Kč/m3 odebrané vody.
• Podle propočtů vycházejících z dlouhodobě sledovaných spotřeb elektřiny na čerpání vody a podle dvou zdražení elektřiny na přelomu roku (nejspíš pro zmatení veřejnosti nadvakrát - zdražení elektřiny od 31.12.2021 s mohutnou medializací a zdražení distribuce od 1.1.2022 bez medializace) nám vychází potřeba zvýšit vodné alespoň o ± 25 %. Samotná elektřina zdražila v námi užívaném tarifu na 2/3 vyúčtovacího období o 42 % (tomu by odpovídalo přepočtené zdražení samotné elektřiny o 28 %).
• Vzhledem k pesimistickým předpovědím ceny elektřiny v roce 2022 (předpoklad dalších úprav cen v dubnu) by sice mělo být zvýšení vyšší, ale zatím považujeme toto zvýšení vodného za dostatečné. Pokud by ceny elektřiny ještě dál stouply, tak jsme přesvědčeni, že zdražení již nebude tak vysoké a rozdíl budeme schopni pokrýt z rezer z předchozích let.
• Další zvýšení vodného v budoucnu tak lze očekávat, ale nyní nechceme zvyšovat vodné zbytečně více, zejména aby zdražení nebylo pro naše členy velkým cenovým šokem.
• Těsně před ZČS vše znovu propočteme, tudíž navrhované vodné může být nakonec vyšší, ale nižší nejspíš už ne.

NAHORU ZPĚT
3.10.2021 Odečty vodoměrů (odebraného množství vody), kontrola stavu šachtic a nové Dohody
• Odečty vodoměrů byly úspěšně dokončeny a již nyní jsou připraveny podklady pro Vyúčtování 2021 (bude rozesíláno/rozdáváno/roznášeno do schránek v lednu 2022).
• Nyní tak můžeme shrnout výsledky kontroly stavu šachtic:
     - valná většina šachtic je v pořádku,
     - přesto jsme museli u některých šachtic upozornit na chybné zateplení nebo špatnou přístupnost nebo na v šachtici stojící vodu.
• Opravdu zateplení potrubí promočeným hadrem nebo položení malého kusu polystyrénu na vodoměr není to pravé. Proto připomínáme stručný návod na zateplení šachtice:

  

• Letos jsme sankce za zhoršenou přístupnost šachtic nebo v nich stojící vodu neudělovali a snažili jsem se na to "jen" upozornit. Důvodem je, že v roce 2022 nás čeká (po 6 letech) hromadná výměna vodoměrů (HromVymVod) a pro výměnu vodoměrů bude naprosto nezbytná dobrá přístupnost šachtice (příchod k šachtici, ostříhání nebo vyvázání keřů nad šachticí, očištění okrajů), úplné vyklizení od všeho, co tam nepatří (tepelných izolací, kompotů, slimáků apod.) a vybrání vody ze dna (nejvýše 0,5 cm vody na dně, ale pokud možno ani to). Je naprosto nezbytné tyto podmínky dodavatelské firmy, která bude vodoměry vyměňovat, dodržet, jinak nám budou účtovat sankci (kterou samozřejmě přeúčtujeme příslušným "hříšníkům") a výměna proběhne až po nápravě. Při této příležitosti předběžně počítejte, že výměny vodoměrů proběhnou během dvou víkendů - 10.÷11. a 17.÷18.9.2022 - společně s odečty vodoměrů, přičemž nebude možné provádět výměny v nějakém "náhradním" nebo individuálně dohodnutém termínu.
• Nové Dohody jsou podepsány u 218 přípojek (88,3 %) a zbývá ještě 29.
• ZO ČZS Holosmetky má k dnešnímu dni 36 členů (z toho je 10 výbor a kontrolní komise). Těch zbývajících 26 (výbor a kontrolní komise musí zatím zůstat) budeme ještě urgovat s vystoupením z ČZS. Pokud to nedořešíme do 25.10.2021, tak pak budeme muset zbývající členy zvát na členskou schůzi doporučeným dopisem. Pokud se jí pak nezúčastní, tak to budou ti, kteří budou muset dořešit zrušení ZO ČZS Holosmetky na úřadech (zatím je odhad trvání tohoto procesu asi 1 rok). Proto, kdo nechce tuto práci zajišťovat, nechť vystoupí z ČZS (viz níže u data 28.8.2021).


NAHORU ZPĚT
29.09.2009 Něco tu bylo a už není
Ano. A je to logické. Na této stránce najdete jen aktuální (a tedy i v den poslední změny stránky platné) informace.
• Vše staré (již neplatné a neaktuální) je odtud smazáno (v archivu je samozřejmě zachováno a pokud by bylo nutno, můžete si vyžádat stav této stránky ke dni ...). Staré informace jsou mazány jen při zveřejňování nových aktualit, aby případné informační služby neinformovaly zbytečně o změnách.
• Informace s trvalou platností se objeví (hned nebo časem) na stránce Informace.


NAHORU ZPĚT


20.9.2009    © MacFig