A k t u á l n í   i n f o r m a c e

27.2.2021 Provoz vodovodu
• Zatím se nepodařilo odhalit příčinu poruchy automatického čerpání vody v nízkém tarifu elektřiny.
• Do doby nalezení příčiny a opravy čerpáme ve vysokém tarifu elektřiny - naštěstí rozdíl mezi nízkým a vysokým tarifem není velký, ale každá ušetřená koruna dobrá.
• Při čerpání ve vysokém tarifu vše běží jak má, tudíž nehrozí (přinejmenším zatím), že by voda došla.


Očkování CoViD-19
• Vedení Obce Zdiby připravuje zřízení místa pro očkování vakcínou proti CoViD-19 na vhodném místě ve Zdibech. Nyní pro občany starší 70 let bydlících ve Zdibech (zapsané trvalé bydliště není podmínkou, stačí faktické bydlení v obci a věk přes 70 let).
• Podrobnosti budou známy pravděpodobně v příštím týdnu, ale protože pak bude nutné vše zorganizovat velice rychle (zaregistrovat zájemce do systému, rozplánovat zájemce na přesný čas, zajistit jejich svoz na místo očkování nebo jim sdělit místo v případě, že se budou dopravovat sami atd.), tak případní zájemci mohou poslat své kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefon) na koordinátora magdalena.cesnekova@centrum.cz. Následně "očkovací tým" zájemce kontaktuje a bude řešit vše přímo.
• Pokud víte o někom přes 70 let ve svém okolí, tak jej prosím o možnosti očkování v obci informujte.


Stav úhrad Vyúčtování 2020
• K 27.2.2021 13:22 již uhradilo své Vyúčtování 2020 73,1 % plátců, což představuje 68,2 % vyúčtovaných částek.
• Pro příští Vyúčtování (tj. za rok 2021) připravená možnost platby pomocí QR kódu byla několika členy odzkoušena a funguje bez problémů. V budoucnu bude QR kód pro platbu bude vytištěn na Vyúčtování a bude personalizovaný - bude tak stačit ve Vašem internetovém bankovnictví v mobilu QR kód načíst (vyfotit), zkontrolovat údaje a potvrdit platbu (nic tedy nebude nutné přepisovat).
• Pro ty z Vás, kdo nemáte ještě zaplaceno Vyúčtování 2020 a chtěli byste si platbu pomocí QR kódu odzkoušet, jsme připravili "anonymní" QR kód - není tam částka a variabilní symbol, které musíte po načtení v internetovém bankovnictví v mobilu doplnit ručně, což je ale i tak určitě zjednodušení platby. Bez částky Vás systém nepustí dál, ale variabilní symbol není povinnou položkou, tak na něj prosím nezapomeňte (bez něj se obtížně identifikuje plátce).

Poznámka: V případě, že internetové bankovnictví ovládáte výhradně v mobilu a nemáte možnost QR kód načíst z obrazovky počítače, uložte obrázek s QR kódem do fotogalerie a v internetovém bankovnictví zvolte místo "vyfotit" "načíst z galerie".

• Znovu připomínáme - s platbou zbytečně neotálejte. Sice ty, na které máme v evidenci e-mailovou adresu, na blížící se splatnost opakovaně upozorníme, ale mnozí nemají do evidence nahlášenou e-mailovou adresu a tak není jak jim snadno splatnost připomenout. Pak máme práci s písemnými urgencemi, zpracováváním a zasíláním sankcí za pozdní platby, za písemné urgence a zákonné úroky z prodlení. když včas zaplatíte, tak máte klid a možná ještě ušetříte. Úroky z prodlení jsou totiž sice nepatrně nižší, než úroky na běžných vkladech, které od své banky získáte za dobu od obdržení Vyúčtování 2020 do jeho splatnosti (31.3.2021), ale případné sankce jsou oproti těm úrokům z vkladů podstatně vyšší a zvláště u nižších vyúčtování (např. 570,-- Kč) jsou sankce 500,-- Kč za pozdní platbu a 200,-- Kč za písemnou urgenci už citelné (některými pozdními plátci v loňském roce nazvané neúměrnými nebo zlodějskými, přičemž včasnou platbou se jim mohli vyhnout).

Svoz bioodpadu - hnědé popelnice
• Letošní svoz bioodpadu (placené hnědé popelnice - viz https://www.obeczdiby.cz/nadoba-na-bioodpad/) bude zahájen 3.3.2021.
• Následně bude svoz jedenkrát za čtrnáct dní vždy ve středu liché týdny.
• Poslední letošní svoz bude 24.11.2021.
• Kromě indivuálních (hnědých) nádob na bioodpad je i nadále možné využívat (červené) BIOkontejnery, které jsou po obci rozmisťovány a vyváženy celoročně.


Prodej jablek
Prodej jablek ve Zdibech - vzhledem ke krizovým opatřením ale bez záruky konání.
• Vzhledem ke krizovým opatřením ale bez záruky konání.

Frigo sazenice jahod
nabídka Frigo sazenic jahod různých odrůd - www.jahodyondracek.cz."

Konec ČEZ letáků
Vylepování letáků ČEZ o odstávkách končí - nechte si zasílat informace na e-mail.

Vnitrosvazové předpisy
Základní vnitrosvazové (ČZS) předpisy vydané 2020 ve formátu PDF najdete na https://www.zahradkari.cz/czs/index.php?str=24.

Výzva k podpoře zahrádkářského zákona
• Přestože se nás obsah zahrádkářského zákona skoro netýká, byli jsme požádáni předsedou ČZS Stanislavem Kozlíkem, abychom všem našim členům tlumočili výzvu na podporu zahrádkářského zákona.
• Text návrhu zahrádkářského zákona najdete na https://www.zahradkari.cz/czs/index.php?str=132.
• Petice (sice již po termínu, ale obsahující další související informace) je na https://www.zahradkari.cz/czs/index.php?str=131.
• A aktuality k zahrádkářskému zákonu jsou na https://www.zahradkari.cz/index.php.


Sčítání lidu, domů a bytů 2021
• Podrobnosti k letošnímu sčítání lidu, domů a bytů najdete na https://www.obeczdiby.cz/scitani-lidu-domu-bytu-2021/ nebo přímo v letáku https://www.obeczdiby.cz/formular/oznameni_obce_00241032.pdf.

NAHORU ZPĚT
4.2.2021 Kominík
Možnost objednat si kominíka na 24.2.2021.

Výdejní okénko hospody Na Plácku pátky a soboty OTEVŘENO
Hospoda Na Plácku má pátky a soboty 17 ÷ 20 otevřeno výdejní okénko.

NAHORU ZPĚT
19.1.2021 Podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021
Po zpracování informace rozeslané/předané s Vyúčtováním 2020 bylo Rozhodnutím Ministerstva financí umožněno, že pokud z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-2 (nemoc, karanténa) nemůžete podat daňové přiznání do 1.2.2021, tak jej můžete podat později, nejpozději však dne 1.4.2021, aniž by Vám vznikla pokuta za opožděné podání daňového tvrzení (to je odborný název pro daňové přiznání :-) ). Existují však určité výjimky, kdy termín 1.2.2021 platí - koho se podání daňového přiznání týká, měl by si podrobnosti nastudovat na https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2021/informace-k-dani-z-nemovitych-veci-na-rok-2021-11168.

Prořez dřevin, které přesahují na komunikaci
Byť je to zákonná povinnost každého majitele pozemku, tak vedení Obce Zdiby žádá vlastníky/uživatele pozemků sousedících s komunikacemi, aby provedli co nejdříve prořez dřevin a zkrácení či odstranění rostlin, které přesahují z pozemku nad komunikaci. Jde zejména o bezpečný průjezd vozidel integrovaného záchranného systému (IZS) a vozidel svozové služby, nezakrývání dopravních značek nebo nebránění výhledu do křižovatek apod. Pro bezpečný průjezd vozidel IZS je nezbytné prostor nejméně 3,5 m na komunikací.

NAHORU ZPĚT
5.1.2021 Vyúčtování 2020
Ve dnech 1.÷5.1.2021 byla předána do ruky, roznesena do schránek na Holosmetkách a rozeslána poštou většina Vyúčtování 2020 a obvykle zároveň rozesílaných materiálů.

Všem členům je tak předáno/zasláno:

Vyúčtování 2020 (vzor),
• formulář Přehled osobních údajů zpracovávaných ZO ČZS Holosmetky (vzor) a obdobný formulář pro člena Vodovod Holosmetky. z.s. (související informace a návod, co s tím je uveden v Informacích pro členy),
Informace pro členy (k členské schůzi, ke zpracovávání osobních údajů s návodem co s Přehledy (čtěte pečlivě a hlavně dodržte pokyny !), k TKO, k BIOodpadům, nebezpečným a velkoobjemovým odpadům, k dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí) a k odečtům stavů vodoměrů v roce 2021),
Pozvánka na pro oba spolky společnou členskou schůzi, která je, dáli CoViD, tak zatím plánována na sobotu 3.4.2021 od 10:00 v prostorech hospody Na Plácku na Holosmetkách (Na Pěkné vyhlídce 567, 250 66 Zdiby; GPS: 50,161576 / 14,409657),
• brožura Rukověť zahrádkáře a kalendářík ("dárky" od Českého zahrádkářského svazu).
Pokud někdo zásilku neobdrží do 31.1.2021 nebo ji (např. před úhradou Vyúčtování 2020) zase ztratí (založí, aby na ni nezapomněl :-) ), tak nám napiště e-mail na email@holosmetky.cz a určitě to nějak dořešíme.
Pokud by někdo chtěl reklamovat Vyúčtování 2020, tak musí postupovat podle návodu dole na Vyúčtování 2020, ale doporučujeme volit e-mailovou nebo písemnou reklamaci.

UPOZORNĚNÍ: Hotovostní platby Vyúčtování pokladníkovi nejsou vzhledem k EET již od 1.1.2018 přijímány. Zajistěte úhradu VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2020 převodem z Vašeho účtu nebo hotovým složením peněz na přepážce České spořitelny nebo poštovní poukázkou včas - nejlépe hned.

Pokud někdo na "Přehledech osobních údajů zpracovávaných ..." sice vyplní další osobní údaje a mezi nimi e-mail, ale neuvede, že chce zasílat Infomejly, tak nemůže očekávat, že by je v budoucnu dostával :-).

Pokud souhlasíte s poskytnutím osobních údajů jiným subjektům v mimořádných případech, tak musíte vyplnit NE. Věta zní "Vyloučení poskytnutí ..." a pokud uvedete ANO, tak prostě vylučujete poskytnutí a i "kdyby hořelo", tak osobní údaje nikomu neposkytneme.

V neposlední řadě - pro zasílání Infomejlů je třeba odevzdat "Přehled osobních údajů zpracovávaných ..." za oba spolky, tj. z každého formuláře jednu podepsanou půlku !


NAHORU ZPĚT
29.12.2020 Jaký byl rok 2020 srážkově?
• Rok 2020 byl srážkově nadprůměrný (jak srážkami dešťovými a sněhovými, tak srážkami ze mzdy nebo platu).
• Pokud jde o srážky dešťové a sněhové, tak v případě, že do konce roku nenaprší/nenasněží ještě 16 mm, tak bude druhým "nejmokřejším" rokem od roku 1988. Tedy od roku, kdy jsou na pozemku k.ú. Brnky p.č. 50/9 (přesné GPS souřadnice: 50° 9' 39,514" N, 14° 24' 32,406" E = u předsedy na zahradě) srážky pravidelně měřeny. Do 29.12. v roce 2020 napršelo/nasněžilo 690,5 mm.
• Zatím za dobu měření byl nejdeštivější rok 2010, kdy napršelo/nasněžilo 706,5 mm. Podobné srážky jako v roce 2020 byly i v letech 1988 (680,5 mm), 2001 (685 mm) a 2002 (686,5 mm).
• Průměrné roční srážky za těch 32 let měření jsou 516 mm.
• Pro úplnost - nejsušším rokem byl rok 2003, kdy napršelo/nasněžilo jen 301,5 mm.


NAHORU ZPĚT
17.11.2020 HoBr se mění na autobus PID linky 774 !!
Od pondělí 16.11.2020 je autobusová linka Holosmetky - Zdiby – Brnky (HoBr) provozována pod hlavičkou PID jako linka číslo 774.

Trasa autobusové linky PID 774

Linka je nyní v provozu v přepravních špičkách pracovních dnů tak, aby byla zajištěna návaznost (přestup v zastávce Přemyšlení) na vybrané spoje linek 371 a 374 (z a do Kobylis), které jsou nyní v tzv. "prázdninovém provozu".

Jízdní řád autobusové linky PID 774 s vyznačením přestupů na vybrané spoje linek 371 a 374.

Jízdné je stejné jako na ostatních autobusových linkách PID - buďto na jednorázové nebo předplatní jízdenky. Celá trasa se nacházejí v tarifním pásmu 1, takže při místních cestách do 15 minut, stačí základní jízdenka za 12 Kč (zlevněná pro děti a studenty od 6 do 26 let i pro seniory od 65 do 70 let za 3 Kč). Děti do 6 let a senioři nad 70 let cestují zdarma. Jednorázové jízdenky je možné zakoupit buď u řidiče autobusu hotově nebo platební kartou a také pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Pokud by čas do 15 minut nestačil (například při přestupu na jiný autobus), pak stojí jízdenka na půl hodiny 18 Kč (zlevněná za 4 Kč) nebo na hodinu 24 Kč (zlevněná za 6 Kč). Měsíční kupon na 1 vnější pásmo stojí 300 Kč, čtvrtletní 760 Kč a roční 3010 Kč (zlevněná pak stojí 75 Kč na měsíc, 190 Kč na čtvrt roku a 752 Kč na rok).
Při cestě do Kobylis (k metru) je nutné počítat s pásmovou platností a je nutné mít jízdenku za 18 Kč (zlevněná za 4 Kč) a pokud chcete pokračovat dál po Praze metrem, tramvají nebo městským autobusem, pak je cena jízdenky 40 Kč. Tato ve zlevněné variantě není, protože na území Prahy platí jiný rozsah slev pro děti, studenty i seniory - po Praze mohou jezdit děti do 15 let a senioři od 65 let bezplatně - musí se však prokázat příslušnou průkazkou - pro cestu do Prahy si tedy musí dokoupit jen jízdenku na 1. vnější pásmo (zleněná za 3 Kč).


NAHORU ZPĚT
4.11.2020 Autobusy.
• Vzhledem k tomu, že se v této době mění jízdní řády autobusů skoro každý týden, tak je na titulní straně našeho webu zablokován odkaz na jízdní řád.
• Před využitím autobusu si ověřte odjezdy např. na IDOSu (https://idos.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/).
• Až se situace normalizuje, tak odkaz na titulní straně našeho webu obnovíme.


NAHORU ZPĚT
29.09.2009 Něco tu bylo a už není
Ano. A je to logické. Na této stránce najdete jen aktuální (a tedy i v den poslední změny stránky platné) informace.
• Vše staré (již neplatné a neaktuální) je odtud smazáno (v archivu je samozřejmě zachováno a pokud by bylo nutno, můžete si vyžádat stav této stránky ke dni ...). Staré informace jsou mazány jen při zveřejňování nových aktualit, aby případné informační služby neinformovaly zbytečně o změnách.
• Informace s trvalou platností se objeví (hned nebo časem) na stránce Informace (a odtud jsou (po době ne kratší, než 14 dní) smazány).


NAHORU ZPĚT


20.9.2009    © MacFig