A k t u á l n í   i n f o r m a c e

21.9.2021 Ukončení sezóny na Plácku = brigáda
• Jak jsme již začátkem října avizovali, tak v sobotu 30.10.2021 proběhne v dopoledních hodinách (od 9:00) brigáda na ukončení sezóny na Plácku.
• Naplánované a připravené práce (které bychom rádi zvládli) jsou následující:
     - úklid pískoviště (vybrání báboviček a jiných hraček, jejich vytřídění a vyhození poškozených, vyčištění od případných odpadků),
     - sklizení a uschování na zimu houpaček, šplhacích lan, slackliny, trampolíny,
     - úklid Plácku (projít celou plochu včetně keřů, kde si hrají děti, a vysbírat odpadky, střepy, kameny a větve, případně i vyhrabat listí).
• Pak máme naplánované práce, u kterých však záleží na počasí:
     - opravu plotu okolo pískoviště (stočit pletivo, vykopat a nově zabetonovat uvolněné sloupky a vzpěry, opravit zámky vrátek),
     - posekání křovinořezem náletových dřevin za hospodou (tedy v prostoru, kde zvažujeme v dalších letech další úpravy pro děti).
• Uvidíme, co se stihne, případně budeme pokračovat o následujícím víkendu (v sobotu 6.11.2021).
• Pokud by si někdo chtěl zamluvit nějakou konkrétní práci během brigády, případně by chtěl pomoci s organizací nebo by chtěl přispět svým nápadem k nynějšímu nebo budoucímu řešení Plácku, tak se určitě neostýchejte a napište na email@holosmetky.cz. Po dobu brigády budeme připraveni rovněž přijímat ústní návrhy na úpravy nebo vylepšení Plácku.
• Každá pomoc (prací, organizací, nápadem) je vítána a my za ni předem děkujeme.


Nové Dohody a ČZS
• Novou Dohodu o odběru vody má podepsánu většina členů Vodovod Holosmetky, z.s. (zbývá uzavřít novou Dohodu u 9 přípojek).
• ZO ČZS Holosmetky má k dnešnímu dni 14 členů (z toho 10 je výbor a kontrolní komise). Dne 13.11.2021 se proto uskuteční Mimořádná členská schůze těchto zbývajících členů s hlavním bodem programu - dobrovolné zrušení ZO ČZS Holosmetky.
• Pro ty, co ani po šesti letech nepochopili, o co v "transformaci" jde, máme jen krátké sdělení - pro členy připojené na vodovod se nic nemění - vodovod funguje dále stejným způsobem, jen pod hlavičkou Vodovod Holosmetky, z.s.. A pokud by to přesto chtěl někdo znovu podrobně vysvětlit, tak ať přijde na brigádu (viz výše) a během práce mu budou poskytnuty podrobné informace a vysvětlení.


Hospoda

Zimní otevírací doba = Jen pátek a sobota 16:30 ÷ 22:00

Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15.11.2021.

• A když už budete v tom, tak si splňte svou zákonnou povinnost a ořezejte i své porosty zasahující přes Vaše ploty do komunikací níže jak 3 m. Za škody na vozidlech způsobených takto přesahujícími porosty nesete plnou odpovědnost (a pojišťovna to nezaplatí i kdybyste měli tzv. "pojistku na blbost").

Naléhavá oprava čerpadla v přečerpačce
• Jen pro doplnění informace o opravě čerpadla (viz níže u 10.10.2021) doplňujeme fotografii zrezlých šroubů.
Rzí sežrané šrouby - oprava 10.10.2021.

• Uprostřed je šroub, jak přibližně vypadal, když se to montovalo. Ty dva vpravo (s maticí) musel správce vodovodu uříznout rozbrušovačkou a ty dva vlevo se mu naštěstí podařilo povolit.
• Již delší dobu všechny "obyčejné" šrouby a matice při jakékoliv montáži nahrazujeme nerezovými. Většina šroubů již byla vyměněna, takže by se obdobná závada neměla opakovat.


NAHORU ZPĚT
10.10.2021 Naléhavá oprava čerpadla v přečerpačce
• Dnes 10.10.2021 jsme zaregistrovali nízkou hladinu vody ve vodojemu způsobenou nečerpání vody.
• Jako poruchu jsme identifikovali přerezlé šrouby na čerpadle v přečerpačce a poškozené těsnění (naštěstí se ukázalo, že čerpadlo jako takové je v pořádku). Správce vodovodu přerušil svou rozdělanou práci a ihned začal s opravou. Na druhý pokus se podařilo vyměnit těsnění a čerpadlo připevnit nerezovými šrouby.
• Po tříhodinové práci spojené s běháním po stráni u přečerpačky a montáži v setsakra studené nádrži bylo hotovo a pravděpodobně poruchu ani nikdo z odběratelů nezaregistroval. Díky tedy správci vodovodu.
• Pravděpodobně však zaregistrujete přítomnost chlóru ve vodě, protože logicky bylo po vstupu a práci v nádrži přečerpačky potřeba vše vydesinfikovat vyšší dávkou Sava.


NAHORU ZPĚT
3.10.2021 Odečty vodoměrů (odebraného množství vody), kontrola stavu šachtic a nové Dohody
• Odečty vodoměrů byly úspěšně dokončeny a již nyní jsou připraveny podklady pro Vyúčtování 2021 (bude rozesíláno/rozdáváno/roznášeno do schránek v lednu 2022).
• Nyní tak můžeme shrnout výsledky kontroly stavu šachtic:
     - valná většina šachtic je v pořádku,
     - přesto jsme museli u některých šachtic upozornit na chybné zateplení nebo špatnou přístupnost nebo na v šachtici stojící vodu.
• Opravdu zateplení potrubí promočeným hadrem nebo položení malého kusu polystyrénu na vodoměr není to pravé. Proto připomínáme stručný návod na zateplení šachtice:

  

• Letos jsme sankce za zhoršenou přístupnost šachtic nebo v nich stojící vodu neudělovali a snažili jsem se na to "jen" upozornit. Důvodem je, že v roce 2022 nás čeká (po 6 letech) hromadná výměna vodoměrů (HromVymVod) a pro výměnu vodoměrů bude naprosto nezbytná dobrá přístupnost šachtice (příchod k šachtici, ostříhání nebo vyvázání keřů nad šachticí, očištění okrajů), úplné vyklizení od všeho, co tam nepatří (tepelných izolací, kompotů, slimáků apod.) a vybrání vody ze dna (nejvýše 0,5 cm vody na dně, ale pokud možno ani to). Je naprosto nezbytné tyto podmínky dodavatelské firmy, která bude vodoměry vyměňovat, dodržet, jinak nám budou účtovat sankci (kterou samozřejmě přeúčtujeme příslušným "hříšníkům") a výměna proběhne až po nápravě. Při této příležitosti předběžně počítejte, že výměny vodoměrů proběhnou během dvou víkendů - 10.÷11. a 17.÷18.9.2022 - společně s odečty vodoměrů, přičemž nebude možné provádět výměny v nějakém "náhradním" nebo individuálně dohodnutém termínu.
• Nové Dohody jsou podepsány u 218 přípojek (88,3 %) a zbývá ještě 29.
• ZO ČZS Holosmetky má k dnešnímu dni 36 členů (z toho je 10 výbor a kontrolní komise). Těch zbývajících 26 (výbor a kontrolní komise musí zatím zůstat) budeme ještě urgovat s vystoupením z ČZS. Pokud to nedořešíme do 25.10.2021, tak pak budeme muset zbývající členy zvát na členskou schůzi doporučeným dopisem. Pokud se jí pak nezúčastní, tak to budou ti, kteří budou muset dořešit zrušení ZO ČZS Holosmetky na úřadech (zatím je odhad trvání tohoto procesu asi 1 rok). Proto, kdo nechce tuto práci zajišťovat, nechť vystoupí z ČZS (viz níže u data 28.8.2021).


NAHORU ZPĚT
24.9.2021 Prodej jablek


NAHORU ZPĚT
28.8.2021 Společná Letní členská schůze Vodovod Holosmetky, z.s. a ZO ČZS Holosmetky
• Na společné členské schůzi byla podána informace o průběhu a stavu transformace - zkráceně: transformace je v podstatě dokončena (majetek převeden včetně bankovního účtu se zachováním jeho čísla a probíhají pouze administrativní přeregistrace u všech možných i nemožných institucí). Nové Dohody o odběru vody jsou uzavírány (buď se můžete zastavit u předsedy nebo v kanceláři v Domku na Plácku v sobotu 4.9.2021 od 17:00 do 18:00, ale budeme je mít s sebou i během odečtů odebrané vody 18. a 19.9.2021). Staré Dohody zůstávají v platnosti, takže na uzavření nových je čas.
• Ze stavu transformace vyplývá, že již není potřeba členství v ČZS (ZO ČZS Holosmetky již nevlastní žádný majetek) a členové mohou členství ukončovat vystoupením - formuláře jsou k dispozici vždy při podpisu nové Dohody, je možno jej zde stáhnout (formulář Vystoupení z ČZS), budou zaslány Infomejlem a zbývajícím poštou. Ti, kteří mají evidovánu e-mailovou adresu mohou oznámení o vystoupení zaslat i e-mailem (jako sken vyplněného formuláře nebo prostým textem podle textu formuláře). Vystoupení ale neznamená v podstatě žádnou změnu - vše pokračuje stávajícím způsobem, jen pod hlavičkou Vodovod Holosmetky, z.s. (informace k vystoupení pro členy ČZS je zahrnuta v na schůzi schváleném Usnesení ČZS). Ideální by bylo, kdyby pokud možno všichni členové (mimo výboru a kontrolní komise) ukončili členství vystoupením do konce října 2021, protože pak by bylo možné na mimořádné členské schůzi zbývajících členů rozhodnout o dobrovolném zrušení ZO ČZS Holosmetky bez likvidace, přičemž pro takové rozhodnutí je třeba schválení 2/3 hlasů všech (zbývajících) členů => čím méně členů, tím jednodušší zrušení.
• Dále byly na členské schůzi schváleny změny Stanov Vodovod Holosmetky, z.s., bylo stanoveno funkční období (5 let, tj do 2026) a počty členů výboru (6) a kontrolní komise (3). Následně byl zvolen staronový výbor a kontrolní komise.
• V neposlední řadě bylo nutné stanovit pravidla fungování vodovodu pro příslušnou sezónu pro nového vlastníka - Vodovod Holosmetky, z.s.. Tato pravidla jsou v podstatě stejná, jako ta, na která jste roky zvyklí, až na zásadní změnu, že stálý poplatek za vodovodní přípojku se mění na členský příspěvek při zachování jeho výše odvozené od spotřeby vody v předchozím sezóně (při změně člena v průběhu roku bude buď uděláno mimořádné vyúčtování nebo nový člen převezme přípojku i se závazkem - ideální v případě převzetí v rámci rodiny). Další změnou je doplnění členský příspěvku hosta a člena s Dohodou o dočasném odpojení od vodovodu a poplatků za dočasné odpojení / opětovné připojení (tato změna se však týká jen několika málo osob). Vše naleznete v přijatém Usnesení VH.
• Obě přijatá Usnesená (VH i ČZS) obsahují ustanovení (bod 2.2, resp. 5), že maximum materiálů bylo zasíláno přednostně e-mailem a poštou pouze členům bez e-mailu. Proto by bylo dobré kdyby co nejvíce členů Vodovod Holosmetky, z.s. doplnilo do členské evidence svou e-mailovou adresu (nebo např. adresu svých dětí, které zprostředkují doručení) a souhlas se zasíláním Infomejlů. Pokud si někdo není jist, zda letos odevzdal podepsaný Přehled zpracovávaných osobních údajů, tak se může e-mailem na email@holosmetky.cz dotázat. Pokud neodevzdal, tak jej pro vás znovu vygenerujeme z evidence a buď si ho vyzvednete u předsedy nebo při odečtech vodoměrů, kde ho můžete hned vyplnit, zkontrolujeme jej a převezmeme.
• Závěrem: Toto byla poslední společná členská schůze obou spolků. Příští schůze už budou separátně vzhledem k předpokládanému vystoupení členů ze ČZS a zejména vzhledem k tomu, že nyní budou oba spolky řešit už úplně odlišné "věci". Díky tedy všem, kteří přetrpěli dlouhou dobu pomalé transformace s občas složitější administrativou a složitějšími společnými členskými schůzemi. A ti, co nevystoupí z ČZS budou holt chodit na dvě schůze :-)


NAHORU ZPĚT
29.09.2009 Něco tu bylo a už není
Ano. A je to logické. Na této stránce najdete jen aktuální (a tedy i v den poslední změny stránky platné) informace.
• Vše staré (již neplatné a neaktuální) je odtud smazáno (v archivu je samozřejmě zachováno a pokud by bylo nutno, můžete si vyžádat stav této stránky ke dni ...). Staré informace jsou mazány jen při zveřejňování nových aktualit, aby případné informační služby neinformovaly zbytečně o změnách.
• Informace s trvalou platností se objeví (hned nebo časem) na stránce Informace.


NAHORU ZPĚT


20.9.2009    © MacFig