A k t u á l n í   i n f o r m a c e

6.10.2019 Odečty stavu vodoměrů
Veškeré odečty byly dokončeny 1.10.2019 (tedy během 10 dní !), a tak se k dnešnímu dni podařilo provést i veškeré potřebné propočty pro Vyúčtování i pro povinná hlášení.
• V náhradním placeném termínu bylo provedeno 9 odečtů (9x 200,-- = 1 800,-- Kč do pokladny).
• Systém odečtů jen o jednom víkendu s možností výjimečné domluvy předem na odečtu v jiném termínu (týden před a týden po stanoveném termínu a jen pokud to organizačně lze zajistit) se osvědčil a bude uplatňován i v příštích letech. Na včerejší schůzi výboru byl již domluven termín příštích odečtu na víkend 19. a 20.9.2020.
Při odečtech nebyly zjištěny žádné větší závady nebo úniky. Byly zjištěny dvě větší (neočekávané) spotřeby, jedna sice vysvětlena na místě, ale účastník ji musí vyřešit (nejspíš závada na systému zálivky podmokem), a jedna v řešení (důvod vyšší spotřeby zatím nezjištěn).
• Vzhledem k blížící se zimě apelujeme na řádné zateplení šachtic a zabezpečení zahradních rozvodů před zamrznutím a poškozením mrazem.

Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15.11.2019.

• A když už budete v tom, tak si splňte svou zákonnou povinnost a ořezejte i své porosty zasahující přes Vaše ploty do komunikací níže jak 3 m. Za škody na vozidlech způsobených takto přesahujícími porosty nesete plnou odpovědnost (a pojišťovna to nezaplatí i kdybyste měli tzv. "pojistku na blbost").
• Rovněž se postarejte o odstranění jehličnanů a dalších dřevin napadených škůdci (zejména kůrovcem) a chorobami (zejména prosychajících jalovců s výrazným napadením rzí hrušňovou).


Ochrana osobních údajů / GDPR
Opravdu byly k 30.6.2019 veškeré doplňkové kontaktní údaje (telefony, e-mailové adresy, kontakty na rodinné příslušníky) členů, kteří nepředali podepsaný alespoň jeden z Přehledů zpracovávaných osobních údajů, z evidencí obou spolků nenávratně vymazány.
• Infomejly dostávají pouze ti, kdo dodali podepsané oba Přehledy (za oba spolky). Pokud by někdo chtěl Infomejly zas dostávat, tak musí dohledat Přehledy zaslané/předané v lednu 2019 (datované v záhlaví okolo 28.12.2018 !, tedy nikoliv 8.1.2018 nebo ještě starší), zkontrolovat údaje (případně doplnit/opravit) a podepsané je předat/zaslat. Následně, pokud bude vše v souladu s požadavky právních předpisů, tak budou zase údaje do evidencí doplněny a budou zase Infomejly zasílány.

NAHORU ZPĚT
29.09.2009 Něco tu bylo a už není
Ano. A je to logické. Na této stránce najdete jen aktuální (a tedy i v den poslední změny stránky platné) informace.
• Vše staré (již neplatné a neaktuální) je odtud smazáno (v archivu je samozřejmě zachováno a pokud by bylo nutno, můžete si vyžádat stav této stránky ke dni ...). Staré informace jsou mazány jen při zveřejňování nových aktualit, aby případné informační služby neinformovaly zbytečně o změnách.
• Informace s trvalou platností se objeví (hned nebo časem) na stránce Informace (a odtud jsou (po době ne kratší, než 14 dní) smazány).


NAHORU ZPĚT


20.9.2009    © MacFig