A k t u á l n í   i n f o r m a c e

1.3.2024 Všechna Vyúčtování 2023 uhrazena
• K dnešku jsou všechna Vyúčtování 2023 uhrazena.
• Poslední platba přišla dnes a i se sankcí 500,-- Kč za pozdní platbu.
Děkujeme


Přehled zpracovávaných osobních údajů (PZOÚ)
• Od začátku letošního roku do dnes "nově" požádali členové o zpracovávání dalších osobních údajů a o zasílání Infomejlů pro více jak 1/2 variabilních symbolů (přesně 57,9 %).
• Bohužel od začátku letošního roku jsme museli již odstranit ze zpracovávání dalších osobních údajů údaje 5 členů (a tedy zastavit i zasílání Infomejlů). Učinili jsme tak po 30 měsících od poslední žádosti o zpracovávání dalších osobních údajů a o zasílání Infomejlů. Mrzí nás, že i přes mnohá opakovaná upozorňování tito členové nepožádali, ale třeba nechtějí komunikovat prostřednictvím mejlů. Jen máme strach, že se budou při příštím Vyúčtování divit, protože od odstranění dalších osobních údajů evidujeme v souladu s Usnesením pohledávku 200,-- Kč vzhledem k nutnosti zasílat nezbytné informace poštou (nezbytnými informacemi jsou pouze Usnesení z členských schůzí, Vyúčtování a PZOÚ).
• Jak jsme již informovali, na blížící se uběhnutí výše uvedených 30 měsíců již upozorňovat nebudeme a každý člen si to bude muset hlídat sám. Na druhou stranu jsme se rozhodli do většiny Infomejlů na konec zařadit informaci, kdy byla adresátem naposledy podána žádost o zpracovávání dalších osobních údajů a o zasílání Infomejlů. Věříme, že k uvedenému datu si každý umí přičíst 30 měsíců (2,5 roku) a včas svou žádost obnoví. Avšak musíme upozornit, že u členů s více přípojkami zasíláme Infomejly jen jednou a takoví členové si musí hlídat termíny i pro ostatní jejich variabilní symboly.
• Vzhledem k výše uvedenému musíme zopakovat (zase a už po mnohé), že nejlepším řešením pro předejití nebezpečí odstranění dalších osobních údajů je podat žádost o zpracovávání dalších osobních údajů a o zasílání Infomejlů každoročně po obdržení PZOÚ.
• Uběhnutí 30 měsíců pravidelně kontrolujeme a další osobní údaje po těch 30 měsících odstraňujeme (zpravidla několik málo dní po termínu). Při včerejší kontrole jsme zjistili, že do konce dubna uběhne 30 měsíců pro 23 dalších variabilních symbolů a obnovení žádosti je proto ve Vašem zájmu. K obnovení žádosti přitom stačí z evidované e-mailové adresy poslat na "email@holosmetky.cz" jednoduchý mejl s textem "Osobní údaje jsou v pořádku a žádám o jejich zpracovávání a o zasílání Infomejlů i nadále.", případně v mejlu uvést změny oproti PZOÚ zaslanému s Vyúčtováním. Nic víc není třeba. Podle e-mailové adresy poznáme k jakému variabilnímu symbolu se to vztahuje, jen u členů s více přípojkami prosíme o uvedení variabilních symbolů nebo že se to vztahuje na všechny variabilní symboly člena (jinak budeme žádost vztahovat pouze k variabilnímu symbolu, pro který zasíláme Infomejly).


NAHORU ZPĚT


15.2.2024 Změna jízdního řádu 411 (opět)
Od 19.2.2024 se zase mění jízdní řád autobusu 411 v obou směrech (dopoledne).
• Věnujte změně pozornost - zvláště ti, co dojíždějí tímto autobusem do školy.NAHORU ZPĚT


4.2.2024 Vyúčtování 2023
Dne 2.1.2024 byly z e-mailu rozeslány ve třech samostatných mejlech obvyklé materiály.
• V prvním bylo Vyúčtování 2023 a od všech adresátů obratem došlo potvrzení o doručení.
• V druhém byla obvyklá Informace pro členy a hosty.
• Ve třetím byl Přehled zpracovávaných osobních údajů (PZOÚ) s možností jednoduchého potvrzení správnosti a se žádostí o zpracovávání dalších osobních údajů a o zasílání Infomejlů.
Pokud někdo tyto tři mejly nezaznamenal (nebo omylem smazal), tak nám napište - pošleme znovu (nejprve se ale koukněte do spamu, zda se tyto mejly nezatoulaly tam).
K 3.2.2024 (tedy přibližně v polovině lhůty splatnosti) zaplatilo Vyúčtování 2023 63,3 % plátců a uhrazeno je 57,6 % vyúčtovaných částek.
PZOÚ je letos "čerstvě" potvrzeno pro 48,9 % variabilních symbolů. Přestože jsme vymazání dalších osobních údajů u členů, kterým 30 měsíční žádost vypršela v prosinci 2023, pozdrželi až na konec ledna (a tím jsme jim dali možnost další osobní údaje potvrdit na základě 2.1.2024 zaslaného mejlu), tak ne všichni opakovanou žádost podali. Další osobní údaje těchto členů jsme byli nuceni vymazat a již nebudou dostávat Infomejly a bude jim účtován poplatek za poštovné ve výši 200,-- Kč. Pokud budou tito zase chtít Infomejly dostávat (a komunikovat prostřednictvím mejlů), tak musí dodat/zaslat vytištěné PZOÚ s podpisem (prostě "podepsaný papír"). Několika dalším členům uběhne 30 měsíční lhůta v únoru a čeká je tedy také vymazání dalších osobních údajů a účtování poplatku za poštovné ve výši 200,-- Kč. Pokud si někdo není jist, zda již letos PZOÚ potvrdil, tak to klidně potvrďte znovu - zaznamenáváme vždy datum posledního potvrzení a od něj pak počítáme těch 30 měsíců. Na uběhnutí těch 30 měsíců nebudeme od letoška nikoho individuálně upozorňovat, takže si termín hlídejte sami.
Závěrem upozornění: splatnost Vyúčtování je od letoška do konce února (letos do 29.2.) a urgence (se sankcemi) budou letos rozesílány v pondělí 4.3.2024 !!!


NAHORU ZPĚT


9.9.2023

NAHORU ZPĚT


29.09.2009 Něco tu bylo a už není
Ano. A je to logické. Na této stránce najdete jen aktuální (a tedy i v den poslední změny stránky platné) informace.
• Vše staré (již neplatné a neaktuální) je odtud smazáno (v archivu je samozřejmě zachováno a pokud by bylo nutno, můžete si vyžádat stav této stránky ke dni ...). Staré informace jsou mazány jen při zveřejňování nových aktualit, aby případné informační služby neinformovaly zbytečně o změnách.
• Informace s trvalou platností se objeví (hned nebo časem) na stránce Informace.


NAHORU ZPĚT20.9.2009    © MacFig